Primăria Hălmagiu județul Arad

Centrul de asistență medicală comunitară