Proces verbal al sedintei de licitatie pentru licitatia de masa lemnoasa fasonata din data de 12.04.2018