Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil la 30.06.2020