Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil la 30.09.2020