Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil la 31.03.2018