Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil la 31.12.2017