Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil-situatii financiare la 30.06.2021