Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilant contabil-situatii financiare la 31.12.2020