Primăria Hălmagiu județul Arad

Bilanțul contabil la 31.12.2019