Primăria Hălmagiu județul Arad

Situatii financiare-bilant la 31.03.2021