Primăria Hălmagiu județul Arad

Situatii financiare la 30.09.2021