Adresa privind repartizarea pe trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoarea adaugata si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit