Adresa privind sumele alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018 anexa 8 privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale