Primăria Hălmagiu județul Arad

Buget rectificat la 29.10.2021