Primăria Hălmagiu județul Arad

Buget rectificat23.09.2021