Primăria Hălmagiu județul Arad

Declarații de avere și de interese, conform anexei