BODESTI

Satul Bodeşti aparţine de comuna Hălmagiu, judeţul Arad şi se află situat la 4 km distanţă de şoseaua care leagă oraşul Arad de oraşul Brad.

 

Este atestat documentar în anul 1441. Se găseşte ortografiat sub forma Bodyafalwa între anii 1441 şi 1445, iar în anul 1525 sub numele de Bogyesthfalwa, ca aparţinând domeniului cetăţii Şiriei. La 1601 intră în posesia lui Ştefan Toldy.

Numele satului vine de la familia Bodea, cea care a întemeiat localitatea. Familia Bodea a dispărut din zonă în zilele noastre. Numele familiei se mai păstrează însă în câteva toponime din zonă.