BRUSTURI

Brusturi este o localitate din judeţul Arad, situată pe valea pârâului Băneşti. Aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Hălmagiu. Face parte din aşa-numita Ţara Hălmagiului.

 

Între anii 1464 şi 1525 localitatea este menţionată ca aparţinând de cetatea Şiriei. La 1560 aparţine de cetatea Ineului. La 1574 e în proprietatea agăi Moharem, la 1601 trece în proprietatea lui Toldi, iar în 1608 şi 1626 proprietar e menţionat un anume Petnehazy. În 1626, văduva lui Petnehazy cedează satul principelui Rakoczy, iar la 1650 ajunge proprietate a erariului.

Numele localităţii a fost ortografiat diferit în funcţie de perioada istorică şi de cel care a menţionat-o. Astfel, se întâlnesc ortografieri de genul Brosd, Borosthfalwa, Brusztur, Also es Felso-Bresztor.

Încă dinainte de anul 1755 a existat în sat o biserică ortodoxă din lemn, care a fost înlocuită în anul 1832 cu una construită din piatră, care există şi azi.

Numele satului vine de la planta "brusture" (Lappa major), iubitoare de locuri umede.