CRISTESTI

Cristeşti este o localitate din judeţul Arad, situată lateral de drumul care leagă municipiul Arad de oraşul Brad, trecând prin Hălmagiu. Drumul asfaltat care duce în sat trece prin zone de fânaţe şi pădure. Localitatea aparţine din punct de vedere administrativ de comuna Hălmagiu. Face parte din aşa-numita Ţara Hălmagiului.

 

Este atestat documentar pentru prima oară în anul 1464, sub numele de Kerezthe Janusfalwa. În 1764 localitatea intră în posesia familiei Bethlen.

În sat a există o biserică ortodoxă din lemn, din secolul al XVIII-lea. Aceasta a fost supusă unei reparaţii capitale în anul 1768 şi a fost folosită până în anul 1860, când s-a construit actuala biserică de lemn din sat. Pictura acestei ultime biserici a fost realizată în anul 1865.

Numele localităţii vine de la numele de familie Cristea.