TARMURE

Țărmure este un sat în partea de est a județului Arad, în Depresiunea Hălmagiu, pe Crișul Alb. Aparține administrativ de comuna Hălmagiu