1. Proiect de hotarare privind aprobarea exploatarii si valorificarii unei cantitati de masa lemnoasa din padurea comunala a comunei Halmagiu si a caietului de sarcini cu privire la pregatirea si desfasurarea licitatiei de masa lemnoasa

26 September 2016