pr de hotarare aprobare achizitionare servicii de activitati de asistenta si consultanta privind inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale UAT

17 June 2021