proiect de hotarare aprobare modificare si completare organigrama, nr. si statul de personal ale aparatului de specialitate a primarului com Halmagiu

17 June 2021