Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local Halmagiu pentru a finanta din bugetul local al comunei Halmagiu cheltuielile neeligibile aferente obiectivului de investitie ,,Alimentare cu apa si canalizare in localitatea Tarmure, comuna Halmagiu, j

03 October 2017