.Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad si Actul Constitutiv si aprobarea Actului Aditional la Statutul Asociatiei de

28 July 2016