Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Halmagiu, judetul Arad pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021 . Inițiativa Primar.

06 February 2018