Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local general centralizat de venituri şi cheltuieli al Comunei Hălmagiu , pe anul 2017 si estimarile pe anii 2018-2020

09 March 2017