Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local general centralizat de venituri si cheltuieli al Comunei Halmagiu, pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022

04 April 2019