Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local general centralizat de venituri si cheltuieli al Comunei Halmagiu, pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023

05 February 2020