Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei Comunei Halmagiu pe anul 2017, la bugetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor si mandatarea unei persoane care sa voteze in numele si pe seama

20 December 2016