Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei Consiliului Local Halmagiu, judetul Arad in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad si mandatarea unei personae care sa voteze in

06 February 2018