Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat ca urmare a modificarii cotei de TVA la 19% si a indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul de investitii „Modernizare DC 50A DN 76 (Hălmagiu) -Ţărmure,

10 February 2017