Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Halmagiu, judetul Arad, pe anul 2018. - Initiativa Primar.

13 April 2018