Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Halmagiu, pe anul 2018. - Initiativa Primar.

09 May 2018