Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local general centralizat de venituri şi cheltuieli al Comunei Hălmagiu , pe anul 2018. Initiativa Primar.

04 September 2018