Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local general de venituri și cheltuieli al Comunei Hălmagiu, pe anul 2016

29 October 2016