Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local general de venituri si cheltuieli al comunei Halmagiu pe anul 2016

06 December 2016