Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local general de venituri şi cheltuieli al Comunei Hălmagiu , pe anul 2018

14 September 2018