Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare, a contului de execuţie bugetară pe anul 2017, pe cele două secţiuni si anexele la acesta, conform anexelor nr. 1-18- Inițiativa Primar.

09 May 2018