Proiect de hotarare privind aprobarea structurii Devizului General, actualizat la terminarea lucrarilor, a indicatorilor tehnico-economici actualizati la terminarea lucrarilor,pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DC50: DN 76(HALMAGIU)-TISA, km 0+

11 July 2018