Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate , a indicatorilor tehnico-economici si devizului general estimativ pentru proiectul finantat prin MADRPFE , Programul național de dezvoltare locală a obiec

11 February 2017