Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul finanțat prin FEADR, submasura 7.2.-Investiții in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scară mic

26 October 2016