Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor depuse pentru procedura de achizitie publica, procedura simplificata, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020, submasura 7.2: Investitii in crearea si moderniz

11 July 2018