Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerci

15 September 2016

Anexele la acesta se gasesc in sectiunea Transparenta Decizionala- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor