Proiect de hotarare privind încheierea unui contract de asistenţă juridică cu un avocatcabinet individual de avocatură, sa reprezinte interesele Consiliului Local Halmagiu in cauza de contencios administrativ in Dosarul 6601082017 avan

11 February 2017