Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.23/07.04.2017 , privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economioci si devizului general estimativ pentru proiectul finantat prin MADRPEE, Programul national de dez

27 February 2018