Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Halmagiu, pentru implementarea proiectului ,, Extindere retea alimentare cu apa si canalizare in comuna Halmagiu, judetul Arad”.

18 November 2016