Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului privind inchirierea spatiilor, cu alta destinatie decat locuinte proprietate publica sau privata a comunei Halmagiu.

15 September 2016