Proiect de hotarare privind obligatia Consiliului Local al comunei Halmagiu de a asigura ca ADISIGD Arad si operatorii de salubrizare cu care acesta are incheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare in cadrul Proiectului SIstem de

04 December 2018