Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Halmagiu, jud.Arad si al Regulamentului local de Urbanism al comunei Halmagiu jud. Arad. Initiativa primar.

23 August 2017